ตารางทดลองเรียน ฟรี

    ทดลองเรียน เดือน กันยายน 2562 

    ผู้สนใจสามารถแจ้งทดลองเรียน ฟรี โดยไม่มีเงื่อนใขใดๆทั้งสิ้น                                 จองทดลองเรียนติดต่อได้ที่

                                                                                               ID Line: @kingzton,      E-mail: kingzton1@hotmail.com

                                                                        

                                                                                                                             โทร. 080-414-9894, 02-942-1068, 02-116-1884  

    หลักสูตร 
    รายละเอียด 
    สาขาที่เปิดสอน 
    วันทดลองเรียน 
    สถานะ 
    Speaking
    เพียง 5 ครั้ง สามารถพูดคล่อง   
    จากจิตใต้สำนึก ด้วยสำเนียง 
    ชาวต่างชาติ
    รับรองผล!! (พูดได้แน่นอน     ทบทวนฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
    เสนานิคม 1 วันเสาร์ที่  14 ก.ย. 62

    11.30-13.00 น.
     


     
     
    Speaking เพียง 5 ครั้ง สามารถพูดคล่อง จากจิตใต้สำนึก ด้วยสำเนียง ชาวต่างชาติ 
    รับรองผล!! (พูดได้แน่นอน     ทบทวนฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
    BTS แบริ่ง

    วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 62

    11.40-13.00 น.

    Master key
    เพียงครั้งแรก ท่านจะเข้าใจ โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เพื่อการพูด, เขียนถูกหลักไวยากรณ์
    รับรองผล!! (ทบทวนฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
    เสนานิคม 1

    วันเสาร์ที่  14 ก.ย. 62

    13.00 - 15.00 น

     


    English for kids หลักสูตรสำหรับคุณหนูที่ต้องการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูดการฟัง ภาษาอังกฤษและ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสนานิคม 1, BTS แบริ่ง
    ทุกวันเสาร์
    ป.1-ป.3 เวลา 10.00-12.00 น.
    ป.4-ป.6 เวลา 13.00-15.00 น.
    Odoo image and text block

               โปรโมชั่น ครบรอบ 10 ปี!!

                    พิเศษสุดๆๆ!! เพียง 10 คู่เท่านั้น 

              สมัครหลักสูตร Speaking ฺBeginner (รับ รองผล)                   พร้อมกัน 2 ท่าน  ลดท่านละ 3,300 บาท                        จาก 13,200 บาท เหลือ 9,9000 บาท/ท่าน 


                                   โปรโมชั่นอื่นๆ  คลิกที่นี่