สำนวนภาษาอังกฤษ

จากคำเรียกร้องของของนักเรียน ที่สนใจจะใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น รวมถึงน้องๆ ที่ไปเจอสำนวนภาษาอังกฤษแปลกๆในข้อสอบแล้วทำไม่ได้ Kingzton English จึงได้รวบรวม สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นที่น่าสนใจ หรือใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ มาให้ทุกท่านได้เรียนกัน เพื่อให้ไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราหวังว่าสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษของเพื่อนๆน้องๆ และนักเรียน Kingzton English ทุกคน

Share  


ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ