คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน กันยายน - ตุลาคม 2560


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สถานะ

Speaking รุ่น B11
เรียน วันอาทิตย์ 
เวลา 13.00-17.00 น..
BTS แบริ่ง 22 ต.ค. 2560
28 ม.ค. 2561
Aj. John

Master Key รุ่น ฺB21
.เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.00-16.00 น.
BTS แบริ่ง
  14 ต.ค. 2560 6 ม.ค. 2561 Aj. Sunny
Speaking รุ่น S11
เรียน วันอาทิตย์ 
เวลา 13.00-17.00 น
เสนานิคม 1 24 ก.ย. 2560
7 ม.ค. 2561
Aj. Jane/Kevin

Speaking รุ่น S12 เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.00-17.00 น
เสนานิคม 1
7 ต.ค. 2560
27 ม.ค. 2560
Aj. Linda/Opp  ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ