คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน ตุลาคม- ธันวาคม  2562


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สาขาเสนานิคม 1 


Speaking รุ่น S31 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
**รับรองผล
พูดได้แน่นอน**


เรียน วันอาทิตย์ 
เวลา 13.00-16.00 น

(เหลือ 3 ที่นั่ง)


เสนานิคม 1

24 พ.ย. 2562

5 เม.ย. 2563

 Aj Linda 
Speaking รุ่น S32 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 นเสนานิคม 1

14 ธ.ค. 62

21 มี.ค. 2563
 Aj Jane 

 สาขา BTS แบริ่ง
 

  Speaking รุ่น B31 
      Beginner & Pre-                   Intermediate
             60 ชม.
            **รับรองผล 
         พูดได้แน่นอน**

 
เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.00-17.00 น

(เหลือ 1 ที่นั่งหลุดจอง)

BTS แบริ่ง

20 ต.ค. 62

2 ก.พ. 2563


Aj. John
  Speaking รุ่น B32 
      Beginner & Pre-       Intermediate
  60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**


เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 นBTS แบริ่ง

7 ธ.ค. 62

14 มี.ค. 2563

 Aj. John


         
                    ** 15-31 ตุลาคม 62 ** (จำนวนจำกัด)

                                                  ทดลองเรียน หรือ วัดระดับภาษาอังกฤษ