คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สถานะ
สาขาเสนานิคม 1 Speaking รุ่น S13
ุ60 ชม.

เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.00-17.00 น

เสนานิคม 1

18 พ.ย. 2560

3 มี.ค. 2561

Aj Linda/ Jane

Master Key รุ่น ฺS21
40 ชม.
เรียน วันอาทิตย์ 
เวลา 15.00-17.00 น
เสนานิคม 1
17 ธ.ค. 2560
13 พ.ค. 2561
Aj. Sunny

 
 Speaking  Advance รุ่น Ad11 
40 ชม.
เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.00-15.30 น
เสนานิคม 1
17 ก.พ. 61
15 พ.ค. 2561
Aj Linda
สาขา BTS แบริ่ง

Speaking รุ่น B12
            60 ชม.
เรียน วันเสาร์ 
เวลา 10.00-15.00 น
BTS แบริ่ง
23 ธ.ค. 2560
7 เม.ย. 2561
Aj. John
 

Speaking 
Intermediate รุ่น B13
40 ชม.
เรียน วันเสาร์ 
เวลา 15.00-18.00 น
BTS แบริ่ง
16 ธ.ค. 2560
24 มี.ค. 2561
Aj. John


 

  ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ