ตารางวันหยุดประจำปี 2560

 

30 ธ.ค. 2559 – 2 ม.ค. 2560
วันสิ้นปี , วันปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง
11 – 13 ก.พ. 2560
วันมาฆบูชา , วันหยุดต่อเนื่อง
13 – 17 เม.ย. 2560
วันสงกรานต์ , วันหยุดต่อเนื่อง
10 พ.ค. 2560
วันวิสาขบูชา
8 – 11 ก.ค. 2560
วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา , วันหยุดต่อเนื่อง
28 ก.ค. 2560
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
12 – 14 ส.ค. 2560
วันแม่แห่งชาติ , วันหยุดต่อเนื่อง
13 ต.ค. 2560
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2560
วันปิยะมหาราช
5 ธ.ค. 2560
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 – 11  ธ.ค. 2560
วันรัฐธรรมนูญ , วันหยุดชดเชย
30 ธ.ค. 2560 – 2 ม.ค. 2561
วันสิ้นปี , วันขึ้นปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง