การเรียนกลุ่มกับทางสถาบัน จะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่กล้าของนักเรียนได้อย่างมาก เนื่องจากทางสถาบันได้ทำการศึกษา พบว่าคนไทยมีปัญหาอยู่ 2 อย่างที่ทำให้ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ คือ ความไม่กล้าพูด และไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร ซึ่งปัญหา “ความไม่กล้าพูด” เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า ปัญหา “ไม่รู้จะพูดอย่างไร” เนื่องจากเราเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานกว่า 12 ปีแล้ว เราก็น่าจะรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไป คนฟังก็คงพอจะเข้าใจบ้าง แต่เราก็ยังไม่สามารถพูดออกไปได้ เพราะอะไร เรากลัวว่าถ้าพูดผิดแล้ว คนฟังไม่รู้เรื่อง แล้วเราจะอาย จิตใต้สำนึกจึงสั่งให้เราไม่พูด นานๆเข้าเราจึงไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆ ทั้งๆที่ไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไร “การพูด” จะต้องเป็นทักษะแรกที่ควรจะทำได้ก่อนการเรียนทักษะการเขียนหรือการอ่าน

ในการเรียนกลุ่มกับทางสถาบัน จะมีกิจกรรมเชิงจิตวิทยามากมายที่จะละลายพฤติกรรมของนักเรียน และแก้ปัญหาความไม่กล้าของนักเรียน ซึ่งหลังจากเรียนไปแล้วประมาณ 5 ครั้ง นักเรียนจะพบว่าตนเองมีความกล้ามากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนั่นคือก้าวแรกสำหรับการพูดภาษาอังกฤษได้แล้ว "การเรียนกลุ่มจึงช่วยให้นักเรียนสามารถพูดได้จริงๆ"

แต่อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนมีเวลาไม่ตรงตามตารางของทางสถาบัน หรือต้องการเรียนหลักสูตรที่มีเนื้อหาเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ก็สามารถเรียนเดี่ยว หรือ เรียนกลุ่มย่อยได้ โดยอาจารย์จะพยายามสอนให้ใกล้เคียงกับวิธีการสอนแบบกลุ่มมากที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม