ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Kingzton English มีความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตร พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย โดยหลักสูตรของเรา

รับรองผลว่า บุคลากรของท่านจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน และยังสามารถพูดสื่อสารเกี่ยวกับงานที่ทำด้วย

โดยสามารถรับชมภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมาของ Kingzton English ดังนี้

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่
  ไว้วางใจเรา
                 

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

 

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

ราคาหลักสูตร

อบรมนอกสถานที่ไม่เกิน 15 ท่าน

40 ชั่วโมง

พิเศษเหลือเพียง

  60,000   บาท  


จาก 85,000  บาท 

Share  


  • ฟรี เอกสารการเรียนการสอน
  • ฟรี สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ